Stowarzyszenie „Z ręką na PULS-ie” zostało reaktywowane po 10 latach w wyniku narastających potrzeb społecznych w zakresie udzielania pomocy psychiatrycznej, psychologicznej, osobom niepełnosprawnym, osobom dotkniętym problemem uzależnienia. Pomoc udzielana jest poprzez:

- konsultacje

- kursy i szkolenia

- tworzenie grup wsparcia

- aktywizowanie do podjęcia pracy lub tworzenie miejsc pracy

- organizowanie kampanii społecznych, imprez, konferencji, zbiórek etc.

- udzielanie pomocy prawnej

- współpracę z innymi ośrodkami niosącymi pomoc.