Niepubliczny Zakład Opieki  Zdrowotnej PULS Jadwiga Wójcik-Kruk, Centrum Psychiatryczno-Odwykowe w Kajkowie, ul. Szkolna 1 informuje,  że w ramach współpracy z Burmistrzem Miasta Ostródy oraz Wójtem Gminy Ostróda  w oparciu o realizację Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii prowadzony jest nabór do uczestnictwa w warsztatach terapeutycznych w zakresie uzależnień od alkoholu, ofiar przemocy w rodzinie,  współuzależnionych,  dorosłych dzieci alkoholików oraz uzależnień od narkotyków.

Warsztaty dedykowane są dla mieszkańców Gminy Ostróda  i Miasta Ostróda  i udział w nich jest bezpłatny.

Głównym założeniem realizowanych zadań jest ograniczenie i wyeliminowanie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego i społecznego wynikających z używania alkoholu, narkotyków  lub stosowania przemocy w rodzinie. Efektem uczestnictwa w warsztatach ma być odbudowanie zdolności do prawidłowego pełnienia ról społecznych, reagowania na zaburzenia funkcji rodziny oraz pogłębianie kompetencji interpersonalnych osób dotkniętych problemem uzależnienia, współuzależnienia bądź przemocy domowej. Działania o charakterze terapeutycznym i psychoedukacyjnym, mają na celu złagodzić psychologiczne skutki stosowanej przemocy domowej i problemu uzależnienia. Uczestnicy maja możliwość zdobycia umiejętności wychodzenia z kryzysu i radzenia sobie w trudnej sytuacji. Wiedza zdobyta na zajęciach pozwoli odbudowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby oraz nabycie/wzmocnienie umiejętności prawidłowego reagowania w sytuacjach zaburzeń równowagi w rodzinie.

NZOZ PULS ze swojej strony oferuje doskonałe warunki lokalowe, zapewniające dyskrecję i komfort uczestnictwa w zajęciach.  Wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów: lekarze psychiatrzy, psycholodzy, certyfikowani specjaliści psychoterapii uzależnień gwarantują wysoką jakość naszych usług.

Osoby chętne zapraszamy do kontaktu osobistego nasza placówka w Kajkowie przy ul. Szkolnej 1 lub telefonicznie pod nr telefonu 89 642 18 63.

Liczba miejsc ograniczona.