Oddział Dzienny Psychiatryczny jest placówką udzielającą pomocy osobom, które:

 • doświadczają kryzysu w życiu osobistym
 • cierpią z powodu obniżonego nastroju
 • doświadczają stanów lękowych
 • doświadczają trudności w kontaktach z innymi osobami z otoczenia
 • z zaburzeniami psychicznymi i zaburzeniami zachowania –  określonymi w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 numerami od F00 do F99


Założenia teoretyczne dla programu terapii w naszym ośrodku w zakresie oddziaływań mających zastosowanie w leczeniu zaburzeń zdrowia psychicznego metodą udowodnionej naukowo skuteczności opracowano głównie w oparciu o podejście poznawczo – behawioralne a także inne kierunki (psychodynamiczny i systemowy), co tworzy eklektyczny model terapii.

Terapia poznawczo-behawioralna (TPB) jest terapią krótkoterminową, pełen program terapii trwa 12 tygodni. Celem terapii jest skuteczna poprawa jakości życia pacjenta. Cel ten jest osiągnięty dzięki wykorzystaniu mechanizmów wynikających z założeń teoretycznych –  poprzez modyfikację zachowań i sposobu myślenia. Odbywa się to w procesie terapii, którego zasadnicze cechy stanowią: oparcie na współpracy między terapeutą a pacjentem, zorientowanie na rozwiązanie problemu, skupienie na teraźniejszości, ograniczenie w czasie, a także zastosowanie adekwatnych technik terapeutycznych. Liczne badania naukowe nad skutecznością terapii poznawczo – behawioralnej sprawiły, że obecnie jest ona najlepiej udokumentowaną formą leczenia zaburzeń lękowych, afektywnych, schizofrenii, zaburzeń odżywiania i zaburzeń osobowości.

Terapia ta okazuje się skuteczna w leczeniu takich problemów, jak:

 • zaburzenia lękowe ; w tym fobia społeczna, lęk z napadami paniki, lęk uogólniony
 • depresja
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
 • zespół stresu pourazowego (PTSD)
 • schizofrenia
 • zaburzenia snu

Oferujemy opiekę poprze:

 • psychoterapię grupową
 • indywidualną pomoc psychologiczną
 • psychoedukację
 • treningi asertywności
 • trening interpersonalny
 • treningi relaksacyjne
 • arteterapię
 • treningi psychologiczne
 • ergoterapię
 • psychorysunek
 • filmoterapię
 • muzykoterapię
 • terapię zajęciową

Formy terapii zajęciowej :

 • Ergonoterapia - właściwa terapia zajęciowa – w jej ramach prowadzi się wiele różnych zajęć, m. in. rzeźbiarstwo, tkactwo, makrama, metaloplastyka, dziewiarstwo, wikliniarstwo, introligatorstwo, ogrodnictwo oraz wszelkiego rodzaju prace ręczne.
 • Arteterapia – terapia wykorzystująca szeroko pojętą sztukę:biblioterapia - praca z książką, spotkania literackie, wieczorki poetyckie;choreoterapia - wykorzystanie form tanecznych;muzykoterapia – narzędziem pracy jest muzyka;dramatoterapia – wykorzystanie elementów teatru i psychodramy.
 • Kinezyterapia – gimnastyka, zajęcia ruchowe, rozgrywki sportowe, spacery.
 • Zajęcia relaksacyjne (forma psychoterapii) - ich celem jest odprężenie, rozładowanie napięcia, rozluźnienie, wyciszenie.
 • Terapia rozrywką - wieczorki, spotkania towarzyskie.
 • Trening umiejętności społecznych -  służy poprawie efektywności działania w funkcjonowaniu społecznym.
 • Socjoterapia – ćwiczenia kształtujące więzi interpersonalne oraz uczące pozytywnych postaw i zachowań.

Terapia prowadzona jest przez wysoko wykwalifikowaną kadrę medyczną:

 • lekarzy psychiatrów
 • psychoterapeutów
 • psychologów
 • terapeutów zajęciowych
 • terapeutę korekcyjno – kompensacyjnego


Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania z poradni zdrowia psychicznego, lekarza rodzinnego lub bezpośrednio wystawionego przez naszego lekarza psychiatrę.

Pierwsza wizyta w naszym Zakładzie polega na odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z naszym psychologiem, który następnie kieruje pacjenta na badanie lekarskie i diagnozę psychiatryczną.

Oddział funkcjonuje w trybie dziennym, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 18:00.  (6 godzin zorganizowanych zajęć dziennie).
Rejestracja na rozmowę kwalifikacyjną do psychologa odbywa się codziennie od 8:00 – 18:00.

Leczenie objęte jest zwolnieniem lekarskim. Zakład ma podpisaną umowę z NFZ.