Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PULS w Kajkowie k/Ostródy

W skład zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Poradnia Terapii Uzależnień
 • Oddział Dzienny Terapii Uzależnień
 • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

Kadrę zakładu stanowią:

 • mgr Jadwiga Wójcik – Kruk – Dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej PULS Jadwiga Wójcik – Kruk, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie specjalizacji.
 • mgr Sylwia Nowacka – Kierownik Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, specjalista psychoterapii  uzależnień, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 • dr n. med. lek. Janusz Szeluga – lekarz specjalista psychiatrii, specjalista medycyny morskiej i tropikalnej.
 • lek. Ewelina Irmina Kucińska - Mataczyńska - specjalista psychiatrii w trakcie specjalizacji.
 • mgr Katarzyna Wójcik – psycholog, certyfikowany specjalista terapii  uzależnień, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie specjalizacji, psycholog transportu.
 • mgr Henryk Kruk - psycholog, specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, auditor wewnętrzny, specjalista ds. kontroli zarządczej
 • mgr Mikołaj Domin - psycholog
 • mgr Jolanta Bylicka – pracownik ds. finansowo - statystycznych
 • inż. Przemysław Piotrowski - Inspektor danych osobowych, manager jakości
 • mgr Marta Jankiewicz- rejestrator medyczny/ sekretarka
 • Długoterminowa Opieka Pielęgniarska Domowa – jest to zespół 10 pielęgniarek opieki długoterminowej, którym kieruje mgr Małgorzata Żuralska -  Kierownik pielęgniarskiej opieki długoterminowej.