Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PULS w Braniewie.
Zakład ten jest główną siedzibą firmy.

W skład zakładu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia
 • Poradnia Terapii Uzależnień od Substancji Psychoaktywnych
 • Poradnia  Zdrowia  Psychicznego
 • Oddział Dzienny Terapii Uzależnień
 • Centrum Badań Psychologicznych PULS z Pracownią Psychotechniczną

Kadrę zakładu stanowią:

 • mgr Agnieszka Gdowik-Januszewicz - Kierownik Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień, specjalista psychoterapii uzależnień
 • lek. Paulina Woźniak-Barszcz - lekarz specjalista psychiatra w trakcie specjalizacji
 • lek. Joanna Sadocha – lekarz specjalista psychiatrii
 • lek. Piotr Punda – lekarz psychiatra
 • mgr Ewa Jarmużewska - psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
 • mgr Elżbieta Gardjew – psycholog, psycholog transportu
 • mgr Bożena Kasztelan - specjalista psychoterapii uzależnień
 • mgr Agnieszka Rogalska – psycholog kliniczny, psychoterapeuta w trakcie specjalizacji
 • mgr Dorota Boryczko - specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie specjalizacji, pielęgniarka dyplomowana
 • mgr Agnieszka Joć - certyfikowany specjalista terapii uzależnień
 • Grzegorz Astramowicz - instruktor terapii uzależnień
 • Bożena Kozłowska – pracownik administracyjny
 • Ewa Wilińska - pracownik obsługi biurowej – rejestratorka medyczna
 • Katarzyna Konkel - Klepczuk - rejestrator medyczny, sekretarka