Centrum Badań Psychologicznych Puls Pracownia Psychotechniczna oferuje badania dla kierowców oraz z zakresu Medycyny Pracy, a w szczególności:

Kierowców:

 • wszystkich kategorii prawa jazdy
 • przedstawicieli handlowych - kierujących pojazdami służbowymi
 • instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów
 • pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne
 • skierowanych za przekroczenie limitu punktów karnych
 • skierowanych za spowodowanie wypadku drogowego
 • skierowane za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości bądź środków działających podobnie
 • skierowanych przez lekarza

Operatorów:

 • ciężkiego sprzętu budowlanego i zmechanizowanego: żurawi, dźwigów, spycharek, koparek, ładowarek  i  innych maszyn drogowych
 • wózków widłowych
 • suwnic, podnośników i platform hydraulicznych
 • osób wykonujących pracę na wysokościach
 • kierowców kategorii T

UWAGA: na badanie należy się stawić wypoczętym i zdrowym. Na 48 godzin przed badaniem psychologicznym  nie należy spożywać alkoholu lub/i substancji działających podobnie, wykonywać prac spawalniczych.

Co zabrać?

 • prawo jazdy i dowód osobisty (lub inny dokument tożsamości)
 • okulary, jeśli ich używamy
 • skierowanie od pracodawcy lub lekarza (wg wytycznych ustawowych), z Policji lub organów uprawnionych