Poradnia Zdrowia Psychicznego oferuje w zależności od wskazań, pomoc w formie leczenia psychiatrycznego i farmakoterapii, konsultacji psychologicznych, psychoterapii indywidualnej oraz poradnictwa.

Do zadań Poradni Zdrowia Psychicznego należy:

  • diagnostyka
  •  leczenie
  • wczesna rehabilitacja
  • diagnostyka psychologiczna
  • poradnictwo psychologiczne
  • psychoterapia indywidualna
  • psychoedukacja
  • działania profilaktyczne

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 3c/62 nie ma podpisanego kontraktu z NFZ – tym samym jest odpłatna. Pozostałe poradnie mają podpisane umowy z NFZ tj. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Braniewie i Morągu.