Oferta terapeutyczna Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień skierowana jest do wszystkich osób uzależnionych od alkoholu, substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych oraz ich rodzin i obejmuje swoim zakresem:

 • psychoterapię uzależnienia od alkoholu
 • terapię osób współuzależnionych
 • terapię dorosłych dzieci alkoholików – DDA
 • diagnozę psychologiczną
 • konsultacje psychiatryczne
 • psychoterapię uzależnień behawioralnych (np. internet, hazard, zakupocholizm)
 • psychoterapię uzależnienia od środków chemicznych (leki, narkotyki, dopalacze, nikotyna)
 • kierowanie na oddział detoksykacyjny
 • konsultacje i poradnictwo w sytuacjach problemowych
 • działalność profilaktyczną

Celem terapii jest pomoc w nabywaniu umiejętności niezbędnych do utrzymania stałej abstynencji oraz w nabyciu umiejętności do funkcjonowania w zdrowy, satysfakcjonujący sposób.

Do osiągnięcia tych celów niezbędne jest:

 • zdobycie wiedzy o chorobie alkoholowej i innych uzależnieniach
 • skonfrontowanie własnych doświadczeń z objawami uzależnienia
 • uświadomienie sobie związku picia z problemami życiowymi dającymi o sobie znać w różnych obszarach funkcjonowania
 • umiejętność rozpoznawania psychologicznych mechanizmów uzależnienia
 • uświadomienie sobie bezsilności wobec alkoholu, substancji psychoaktywnych i innych uzależnień
 • uświadomienie sobie potrzeby wsparcia ze strony grup samopomocowych i profesjonalistów
 • uświadomienie sobie przeszkód na drodze trzeźwienia i przesłanek rokujących wyzdrowienie
 • uczenie się konstruktywnych zachowań niezbędnych do trzeźwego życia

Terapia w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień trwa 8 tygodni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.00. Dzięki kontraktowi z NFZ terapia jest bezpłatna. Całość terapii odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego. Aby zostać przyjętym do oddziału należy okazać dowód osobisty oraz skierowanie, które może wystawić lekarz naszej poradni lub lekarz rodzinny.

Terapia prowadzona jest przez wykwalifikowanych specjalistów w ramach terapii indywidualnej i grupowej. Pracownikami oddziału są psycholodzy - specjaliści terapii uzależnienia od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, posiadający też wykształcenie kliniczne, którzy wspomagani są przez lekarzy psychiatrów.

Tak wysokie kwalifikacje personelu umożliwiają odbycie gruntownej terapii uzależnienia z uwzględnieniem również indywidualnych problemów osobowościowych i psychicznych, a także uzależnień mieszanych.

Pacjenci oddziału dziennego mają także możliwość kontynuowania leczenia w:

 • grupie zapobiegania nawrotom (zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych)
 • grupie pogłębionej (zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach popołudniowych)
 • comiesięcznych zjazdach absolwentów (w każdy drugi czwartek miesiąca) na których absolwenci informują o realizacji swojego planu zdrowienia, oraz uczestniczą w zajęciach uczących ich umiejętności rozwiązywania na trzeźwo własnych problemów
 • opieka nad rodziną (edukacja), spotkania rodzin, współuzależnionych, DDA

Grupa zapobiegania nawrotom choroby w uzależnieniu jest propozycją terapeutyczną dla osób uzależnionych, które ukończyły podstawowy program w Oddziale Dziennym Terapii Uzależnień i ma na celu utrwalenie nabytych umiejętności w byciu trzeźwym oraz do osób które doświadczyły nawrotu z epizodem przerwania abstynencji alkoholowej. Pracują one wtedy nad analizą nawrotu oraz rekonstrukcją swojego planu dalszej trzeźwości, w dalszym ciągu są zainteresowane realizacją potrzeby pracy nad sobą oraz własnego rozwoju osobistego. Zasadniczym rezultatem programu zapobiegania nawrotom jest zwiększenie szansy pacjentów na utrzymanie trwałej abstynencji.

Pogłębiona psychoterapia uzależnień jest przeznaczona dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, które odbyły terapię podstawową oraz terapię zapobiegania nawrotom choroby (tj. w grupie Oddziału Dziennego Terapii Uzależnień, w grupie Poradni Leczenia Uzależnień lub podobnych programów  w innych placówkach) i chcą kontynuować pracę nad swoimi problemami. Udział w terapii pogłębionej gwarantuje bezpieczne wprowadzanie zmian w życie oraz ich utrwalanie. Program terapii pogłębionej jest dużo bardziej elastyczny i dostosowany do aktualnych potrzeb pacjenta. Kontakt z terapeutą daje poczucie bezpieczeństwa, uczestnictwo w grupie daje możliwość dalszej nauki umiejętności niezbędnych do trzeźwego życia. Jest też możliwość analizowania i znajdowania dobrych rozwiązań dla pojawiających się problemów. Metodami pracy na tym etapie są: wymiana doświadczeń pomiędzy członkami grupy, nauka szczerej i otwartej komunikacji, pomoc w analizie pojawiających się objawów głodu lub nawrotu choroby oraz analiza problemów aktualnie przeżywanych przez pacjenta, elementy rozwoju osobistego.