W ramach działalności poradni służymy osobom uzależnionym oraz członkom ich rodzin, a w szczególności świadczymy następującą pomoc:

  • psychoterapia uzależnienia od alkoholu
  • terapia dla osób współuzależnionych
  • terapia dla dorosłych dzieci alkoholików – DDA
  • diagnoza psychologiczna
  • konsultacje psychiatryczne
  • psychoterapia uzależnień behawioralnych np. internet, hazard, zakupocholizm,
  • psychoterapia uzależnienia od środków chemicznych (leki, narkotyki, dopalacze, nikotyna)
  • kierowanie na oddział detoksykacyjny
  • konsultacje i poradnictwo w sytuacjach problemowych
  • działalność profilaktyczna

Posiadamy kontrakt z NFZ, przyjmujemy jednak też osoby uzależnione nie posiadające w chwili zgłoszenia aktualnego ubezpieczenia. Do przyjęcia nie jest potrzebne skierowanie.

Aby zarejestrować się w Poradni Leczenia Uzależnień pacjent może zgłosić się do rejestracji osobiście, za pośrednictwem osoby trzeciej lub telefonicznie.

Poradnia świadczy też usługi konsultacyjno-diagnostyczne.