Zapraszamy Państwa do zapoznania się z realizowanym przez Ministerstwo Zdrowia - " Rządowym Programem Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014 - 2019". Wszelkie informacje znajdują się w odnośniku poniżej:

 

W listopadzie 2014 roku zakupiono historyczny budynek wolnostojący w Braniewie przy ul. Portowej 16 z przeznaczeniem na nową siedzibę zakładu. Obecna siedziba, znajdująca się przy Placu Grunwaldu 18 w Braniewie, jest za mała na zakres prowadzonej obecnie działalności. Zakupiony budynek jest ponad dwukrotnie większy od obecnego, a ponadto znajduje się na dużej ogrodzonej działce w samym centrum miasta. W budynku tym poprzednio znajdowały swoją siedzibę różne banki, dlatego też budynek ten wymaga remontu i adaptacji do potrzeb zakładu opieki zdrowotnej. Do końca 2015 roku ma być przeprowadzony remont budynku wraz z przystosowaniem, m. in. wynikła konieczność dobudowania klatki schodowej wraz z windą dla osób niepełnosprawnych zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami.

W kwietniu 2016 roku, po zakończeniu remontu i adaptacji budynku przy ul. Portowej 16 w Braniewie, przeniesiono wszystkie komórki organizacyjne zakładu z dotychczasowej siedziby przy Pl. Grunwaldu 18 w Braniewie do nowej siedziby. Spowodowało to znaczne polepszenie warunków świadczenia usług medycznych oraz podwyższyło jakość miejsca pracy personelu, ale przede wszystkim komfort obsługi pacjentów.

Staranie o ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług zaowocowały uzyskaniem w październiku 2014 r. przez nasz zakład dwóch certyfikatów ISO tj. Certyfikat Systemu Zrządzania Jakością EN ISO 9001:2008 oraz Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego EN ISO 14001:2004.

Posiadanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością pozwoliło naszemu zakładowi na podniesienie prestiżu firmy, usprawnienie systemów jej zarządzania, lepszy przepływ informacji oraz zapewnienie dobrej obsługi klientów. Natomiast posiadanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Środowiskowego jednoznacznie wykazuje jaką wagę nasz zakład przywiązuje w ramach swojej działalności do ochrony środowiska, a tym samym ukazanie go jako odpowiedzialnego społecznie i świadomego swoich wpływów na środowisko naturalne i prowadzącego swoją działalność z ich uwzględnieniem.

W czerwcu 2014 roku uruchomiliśmy w Braniewie przy ul. Portowej 16 Centrum Badań Psychologicznych PULS, w ramach którego  znajduje się Pracownia Psychotechniczna, która oferuje badania dla kierowców oraz z zakresu Medycyny Pracy, a w szczególności:

Kierowców:

 • wszystkich kategorii prawa jazdy
 • przedstawicieli handlowych - pojazdów służbowych
 • instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów
 • pojazdów uprzywilejowanych lub przewożących wartości pieniężne
 • skierowanych za przekroczenie limitu punktów karnych
 • skierowanych za spowodowanie wypadku drogowego
 • skierowanych a prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości
 • skierowanych przez lekarza

Operatorów:

 • ciężkiego sprzętu budowlanego i zmechanizowanego: żurawi, dźwigów, spycharek, koparek, ładowarek  i  innych maszyn drogowych
 • wózków widłowych
 • suwnic, podnośników i platform hydraulicznych
 • osób wykonujących pracę na wysokościach

Zapisów można dokonywać osobiście w siedzibie centrum lub telefonicznie: pod numerem stacjonarnym 55 243 55 27 lub komórkowym 530 323 194.