Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej PULS powstał w grudniu 2000 roku w Braniewie z inicjatywy Jadwigi Wójcik-Kruk. Na początku swej działalności świadczył usługi w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, ale już w roku 2003 poszerzył działalność świadczonych usług o zakres z psychiatrii i uzależnień. W 2005 roku rozpoczął swoją działalność Oddział Dzienny Terapii Uzależnień, jako pierwsza tego typu placówka służby zdrowia w województwie warmińsko-mazurskim. Zakład stale się rozwijał i dlatego też w 2004 roku uruchomił nową usługę tj. Domową Pielęgniarską Opiekę Długoterminową w Ostródzie, a w 2009 roku w Kajkowie k/Ostródy rozpoczęło pracę Centrum Psychiatryczno-Odwykowe z Poradnią Zdrowia Psychicznego, Poradnią Terapii Uzależnień i Oddziałem Dziennym Terapii Uzależnień. W 2011 roku uruchomiono Poradnię Zdrowia Psychicznego w Morągu, w 2013 roku Poradnię Zdrowia Psychicznego i Oddział Dzienny Psychiatryczny w Ostródzie, a w 2014 roku w Braniewie rozpoczęło działalność Centrum Badań Psychologicznych PULS z Pracownią Psychotechniczną do badań kierowców, operatorów maszyn budowlanych czy też operatorów wózków widłowych.

Większość obiektów, w których prowadzimy działalność jest własnością zakładu tj. pierwsza inwestycja w zakup nieruchomości miała miejsce w Braniewie w 2005 roku, druga w Kajkowie k/Ostródy w 2009 roku, a następnie w 2011 roku w Ostródzie. Malowniczo położony obiekt w Kajkowie w latach 2010/2011został rozbudowany i doposażony przy wsparciu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Ostatnią nabytą nieruchomością, znajdującą się w rejonie starego miasta, jest zabytkowy budynek przy ul. Portowej 16 w Braniewie,  który został zakupiony w listopadzie 2014 roku. W budynku tym, w okresie od listopada 2014 roku do końca marca 2016 roku, przeprowadzono gruntowny remont oraz adaptację do obecnych potrzeb zakładu. Budynek oddano do eksploatacji w kwietniu 2016 roku. Przeprowadzka do nowego obiektu spowodowała znaczną poprawę miejsca pracy personelu, ale przede wszystkim zwiększyła dostępność i komfort dla naszych pacjentów.

W ramach działalności Poradni i Oddziałów Uzależnień pomoc znajdą osoby uzależnione od alkoholu, substancji psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych, jak także osoby im najbliższe (współuzależnieni, DDA – Dorosłe Dzieci Alkoholików), a także osoby doznające przemocy domowej, jak i osoby stosujące tą przemoc.

Natomiast świadczenia  Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziału Psychiatrycznego adresowane są do osób dorosłych z zaburzeniami nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe), z zaburzeniami lękowymi, problemami adaptacyjnymi i osobowościowymi, problemami związanymi z kryzysami życiowymi (rozwód, utrata bliskiej osoby, długotrwały brak pracy i in.).